Oefenen met splitsen

3 maart 2022


Splitsen, splitsen, splitsen… Je hebt er misschien nooit bij stilgestaan, maar in groep 3 van de basisschool zijn de kinderen er dagelijks mee bezig. Waarom daarmee wordt geoefend? En hoe je dat het best kan aanpakken? Je leest het in deze blog! Oh, en voordat ik het vergeet: Met de gratis werkbladen in deze blog kun je gelijk met je kind aan de slag!

WAAROM OEFENEN MET SPLITSEN?

Met splitsen wordt een kind goed voorbereid op het maken van sommen. Als hij weet dat je 5 eieren kunt splitsen in een groepje van 3 en een groepje van 2, is de som 3 + 2 later een eitje om te maken. 😉

Als een kind alle splitsingen bij de getallen 2 t/m 10 kent en geautomatiseerd heeft (dat betekent dat hij de antwoorden vlot kan opnoemen), kun je je wel voorstellen dat het maken van sommen onder de 10 hem gemakkelijker afgaat. Dat zorgt voor een succeservaring bij het kind. “4 + 3? Dat is 7! Makkie!” En de succeservaring zorgt voor meer plezier in het rekenen.

WANNEER IS EEN KIND TOE AAN SPLITSEN?

Een aantal leerdoelen zijn belangrijk, voordat er wordt gestart met splitsen. Denk maar aan het opzeggen van de telrij. Als dat nog niet lukt, dan wordt het splitsen ook lastig. In de blog ‘Voorbereiding op het splitsen in groep 3’ lees je welke leerdoelen er voorafgaan aan het splitsen.

GROEPJES SPLITSEN

Voordat kinderen getallen leren splitsen en het splitsen automatiseren, wordt er op school geoefend met het splitsen van groepjes. Voor het splitsen wordt gebruik gemaakt van rekenmateriaal, zoals fiches.

Psst… Als je thuis met het splitsen van groepjes wilt oefenen, kun je ook voor ander materiaal te kiezen. Neem van mij aan, dat dropjes of snoepjes een goede vervanger van fiches zijn. 😉

Van splitsen wordt vaak een spelletje gemaakt. Dat kan thuis ook. Zeg tegen je kind dat je 5 fiches (of dropjes) hebt. De fiches, die je in je ene hand vasthoudt, laat je zien. Dat kunnen er bijvoorbeeld 3 zijn. Je andere hand houd je dicht. Vraag aan je kind hoeveel fiches je in deze hand hebt.

Tip: Begin met de getallen tot en met 5 en blijf oefenen, totdat het gemakkelijk gaat.

HET SPLITSSCHEMA: HOE WERKT HET?

Nu is het tijd om het splitsschema erbij te halen! Het splitsschema heeft drie vakjes.

In het oranje vakje komt een tekening van het groepje, dat gesplitst gaat worden. De twee vakjes eronder laten de splitsing zien. Ik zal het laten zien!

In het bovenste teken je bijvoorbeeld 7 bijen. Zeg tegen je kind dat hij de 7 bijen mag splitsen.

Hij mag zelf weten hoe hij de bijen splitst. Als hij kiest om 3 bijen in het eerste vakje aan de onderkant van het schema te tekenen, mag hij daarna bedenken hoeveel bijen er in het tweede vakje komen. Vervolgens mag hij de bijen in dat vakje tekenen.

Wil je wat tijd besparen en de schema’s liever printen? Download het werkblad met de splitsschema’s en de oefeningen hier!

Tip: Oefen met de getallen tot en met 10 en blijf oefenen, totdat het gemakkelijk gaat.

AAN DE SLAG MET HET SPLITSEN VAN GETALLEN!

Lukt het splitsen tot en met het getal 5? Lukt het splitsen tot en met het getal 10 met behulp van het splitsschema? Dan is het tijd voor de volgende stap: getallen splitsen!

Dit is het moment dat ‘ik snap wat splitsen is en hoe ik een splitsschema gebruik’ wordt omgezet in ‘ik kan alle getallen tot en met 10 vlot splitsen’. Dat klinkt simpel, maar dat is een klusje. De reden dat er bijna elke dag in groep 3 wordt geoefend met splitsen, heeft hier alles mee te maken. Alle kinderen in de klas de getallen tot en met 10 vlot kunnen laten splitsen, gebeurt niet van de ene op de andere dag. Daar gaat véél oefentijd aan vooraf.

Van bijen naar getallen dus. En dat niet alleen. Waar er bij de bijen nog rustig over de splitsing nagedacht kan worden, moet er bij de getallen tot en met 10 vlot en op alle mogelijke manier gesplitst kunnen worden. Hoe je daarvoor kunt zorgen? Dat vertel ik je nu!

OEFENEN MET HET SPLITSEN VAN GETALLEN T/M 10

Belangrijk bij het oefenen met splitsen, is dat het stap voor stap gaat. Een kind leert het getal 7 pas vlot splitsen, als het getal 6 gemakkelijk en vlot gaat. Je leert een kind dat niet kan lopen ook niet alvast huppelen, toch?

Begin daarom met de getallen tot en met 3 en gebruik het lange splitsschema. Die zie je hier:

Je kunt het schema zelf tekenen, door 2 lijnen te trekken en het getal, dat gesplitst gaat worden, erboven te schrijven.

Je kunt op twee manieren te werk gaan.

Manier 1:
Laat je kind alle splitsingen, die bij het getal horen, vlot bedenken en opschrijven.

Manier 2:
Schrijf telkens 1 getal aan de linkerkant van de verticale lijn en laat je kind het andere getal zo snel mogelijk bedenken en aan de rechterkant van de verticale lijn schrijven.

Als alle splitsingen tot en met het getal 3 vlot opgenoemd kunnen worden, is de 4 aan de beurt. Daarna het getal 5. Nu denk je misschien dat je kind verder kan werken met de 6. Mijn advies is eerst het getal 10 te automatiseren. Daarna komen de 6, 7, 8 en 9 aan de beurt.

BELONING VOOR DE INZET

In mijn vorige blog schreef ik, dat het extra leuk is om ieder getal dat vlot gesplitst kan worden te belonen. Het is immers een hele prestatie! Samen met je kind een prijs bedenken, zorgt voor nog meer betrokkenheid.

REKENVIDEO’S TER VOORBEREIDING OP HET MAKEN VAN SOMMEN

Op deze website vind je meer dan 250 rekenvideo’s met uitleg. Ook het splitsen van getallen kun je met me oefenen. Benieuwd naar deze lessen? Je vindt ze hier:

GROEP 3 LES 8 Getallen splitsen

GROEP 3 OEFENLES De 2, 3, 4 en 5 splitsen
GROEP 3 OEFENLES De 7 splitsen
GROEP 3 OEFENLES De 8 splitsen
GROEP 3 OEFENLES Splitsen t/m 10

LES VAN ANNE OP YOUTUBE!

Op mijn YouTube-kanaal kan jouw kind met me rekenen! De onderstaande rekenles helpt bij het splitsen. Ik vind het leuk, als je op het ‘duimpje omhoog’ klikt!

Wil je op de hoogte worden gebracht van iedere nieuwe rekenles op YouTube? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om berichten te posten.